Bütün Merak Ettiğiniz Sorular İçin

+Klima Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

• Klima alacağınız firma satış öncesi ve sonrası hizmet ağı konusunda uzman ve güvenilir olmalıdır.

• Satın alacağınız klimanın yedek parça güvencesi olmasına ve garanti süresine dikkat edilmelidir.

• Satın alınacak klimanın ses seviyesi düşük, sezonsal enerji verimliliği yüksek olmasına dikkat edilmelidir.

• Mekanın bulunduğu coğrafi bölge, mekanın güneş alma durumu, izolasyonu, mekandaki kişi sayısı, mekanın çatı kat ya da ara kat olması, mekanın elektrik yükü, seçilecek klima cihazının modelini ve kapasitesini doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple satın alım öncesi klima kullanılacak mekan için doğru kapasite, uygun klima tipi ve doğru montaj yerini belirlemek üzere uzman bir ekip tarafından keşif yaptırılmalıdır.

• Klima fiyatına montaj ücretinin dahil olup olmadığına dikkat edilmelidir. Montaj öncesi ve sonrası yapılacak işlerle ilgili yetkili bayinin, servisin ve müşterinin yükümlülükleri hakkında bilgi alınmalıdır.

+Klima Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

• Klima cihazları kullanma kılavuzlarına uygun şekilde kullanılmalı, kılavuzlarda belirtilen talimatlara uyulmalıdır.

• Bakım ve temizlik talimatlarına uyulmalıdır.

• Son kullanıcı tarafından filtre temizliği düzenli olarak yapılmalıdır.

• Filtre temizliği kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde yapılmalıdır.

• Klima cihazından kesintisiz faydalanmak için periyodik olarak bakım yaptırılmalıdır.

• Klima cihazlarının bakım işlemleri yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

• Uygun set sıcaklığı belirlenmeli, dış ortam ve iç ortam arasındaki fark fazla olmamalıdır.

• Özellikle soğutma amaçlı çalıştırmada üflenen havanın direkt insan vücuduna gelmeyecek şekilde kanat ayarları yapılmalıdır.

+Klima Kullanımında Tasarruf Nasıl Sağlanır?

• Çok düşük veya çok yüksek sıcaklık ayarı ile daha hızlı serinlik veya ısıtma sağlanamaz. Bu sebeple kış aylarında veya ısıtma ihtiyacı durumunda çok yüksek sıcaklık değeri, yaz aylarında veya soğutma ihtiyacı durumunda ise çok düşük sıcaklık değerleri ayarlanmamalıdır.

• Özellikle yaz aylarında ortamda bulunan yüksek nem, hissedilen sıcaklığın da fazla olmasına sebep olur. Enerji tasarrufu için soğutma fonksiyonu yerine klimanın nem alma fonksiyonu kullanılabilir.

• İdeal ortam sıcaklığına ulaşmak için klima cihazları belirli bir süre önce çalıştırılabilir.

• Varsa zaman ayarı gibi özellikler kullanılabilir.

• Soğutma amaçlı kullanımlarda hava yönlendirmesini mümkün olduğu kadar yukarıdan, ısıtma amaçlı kullanımlarda mümkün olduğu kadar aşağıdan yapılması ortamda istenilen sıcaklığa daha hızlı ulaşılmasını sağlayacaktır.

• Klima amacı dışında kullanılmamalıdır. Örneğin bir cihaz ile birden fazla odanın iklimlendirilmesi gibi.

• İç ve dış ünitenin hava emiş ve üflemesine engel bir yapı eşya (Kiriş, mobilya vb.) olmamalıdır.

• Cihazın çalıştığı mekanda/yapıda izolasyon /yalıtım sorunları varsa giderilmelidir.

• Klimalar çalışırken dışarı açılan cam ve kapılar kapatılmalıdır.

• Klima bulunan ortama direkt güneş ışığının girmesi engellenmelidir.

• Klima bakımları düzenli olarak, ısıtma ve soğutma sezonları öncesinde yaptırılmalıdır.

+Klima Bakımı Nasıl Yapılmalı?

Bakım bir defaya mahsus olmamalı, periyodik olarak yapılmalıdır.

Yapılması gereken bakım işlemleri yetkili bir servis tarafından yapılmalıdır.

Bakım Sırasında Uygulanan İşlemler

Dış Ünitelerde

• Cihazın dış temizliği yapılır.

• Cihazın ısı değiştirgecisi (Serpantin) temizlenir.

• Soğutucu akışkan kaçak kontrolü yapılır.

• Cihazın iç temizliği yapılır.

• İletişim hattı, elektronik kart bağlantı soketleri başta olmak üzere ünitede bulunan elektriksel bağlantı noktalarının genel kontrolü yapılır.

• Fan ve hareketli tüm parçaların mekanik bağlantıları kontrol edilir.

İç Ünitelerde

• Cihazın dış temizliği yapılır

• Cihazın filtre temizliği yapılır.

• Cihazın ısı değiştirgecisi (Serpantin) temizlenir.

• Soğutucu akışkan kaçak kontrolü yapılır.

• Cihazın iç temizliği yapılır.

• İletişim hattı, elektronik kart bağlantı soketleri başta olmak üzere ünitede bulunan elektriksel bağlantı noktalarının genel kontrolü yapılır.

• Fan ve hareketli parçaların mekanik bağlantıları kontrol edilir.

Bakır Boru Hattında

• Soğutucu akışkan kaçakları kontrol edilir.

• Bakır boru izolasyonları kontrol edilir.

• Bakır boru hattını sabitlemek veya taşımak için kullanılan kelepçe vb. elemanların kontrolü yapılır.

Drenaj Hattında

• Ek yerlerinde sızdırmazlık kontrolü yapılır.

• Hat üzerinde sızdırmazlık ve tıkanma olup olmadığı kontrol edilir.

• Drenaj hattını sabitlemek veya taşımak için kullanılan kelepçe vb. elemanların kontrolü yapılır.

Cihazlar Çalışırken

• Cihazların çalışma değerleri kaydedilir.

• Dış ünite ve iç ünitenin hava emiş ve üfleme sıcaklık değerleri alınır.

• Dış ve İç hava sıcaklık değerleri alınır,

• Yüksek ve alçak basınç değerleri,

• Sistemin Elektriksel verileri kaydedilir.

+Klima Keşfi Nasıl Yapılır?

Keşif sırasında aşağıda belirtilen noktalar dikkate alınır.

• Müşterinin ürünü kullanım amacı, ihtiyaç ve üründen beklentileri tam olarak anlaşılır.

• Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya en uygun modeller tespit edilir.

• Seçilen modeller arasında cihazın çalışacağı ortamın fiziki/mimari yapısına uygun tipte cihazlar belirlenir.

• Isı kaçağı ve soğutma yükü hesabı yapılarak mahal için uygun kapasite hesabı yapılır.

• İklimlendirme için doğru kapasite seçimi büyük önem taşır. Gerekli kapasitenin üzerinde veya altında kapasite seçilmemelidir.

• İç ve dış ünitelerin montaj yeri belirlenir.

• Bakır boru tesisat güzergâhı ve drenaj hattı için teknik ve estetik açıdan en uygun yer belirlenir.

• Enerji beslemesi için uygun kesitte bir hat ve sigorta olup olmadığı kontrol edilir.

• Olması gereken kablo tipi, kesit ve sigorta değeri hakkında son kullanıcı bilgilendirilir.